Pozvánka na valné zhromaždenie cyklokrosu

Komisia cyklokrosu SZC si dovoľuje pozvať zástupcov klubov na Valné zhromaždenie cyklokrosu, ktoré sa uskutoční v utorok, 2.februára o 17,30 v priestoroch Franko Hotel vo Zvolene (Ľ.Štúra 11, Zvolen).

Zúčastniť sa môžu všetci členovia SZC. Všetci riadni zástupcovia oddielov-klubov, ktoré majú minimálne jeden bod v Slovenskom pohári 2015, alebo zorganizovali preteky SP majú hlasovacie právo. Účasť prosím nahlásiť mailom na cx@cyklistikaszc.sk najneskôr do 31.1.2015. Všetci včas nahlásení delegáti budú mať zabezpečené občerstvenie.

Program valného zhromaždenia:
1. Otvorenie a schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií
2. Zhodnotenie činnosti a výsledkov reprezentácie v sezóne 2015-2016
3. Zhodnotenie sezóny cyklokrosu z pohľadu predsedu a členov komisie
4. Informácia o čerpaní rozpočtu
5. Diskusia

SZC_logo_RGB_SK