Valné zhromaždenie cyklokrosu

Pätnásť delegátov hodnotilo cyklokrosové odvetvie a jeho prácu za predchádzajúcu sezónu. Priateľská diskusia rozobrala všetky pozitíva, ktorých bolo veľa, no poukázala i na malé nedostatky, na ktorých v budúcnosti budú kluby, komisia, organizátori a rozhodcovia spoločne pracovať.

Na záver zasadania desať oprávnených delegátov jednohlasne zvolilo komisiu cyklokrosu pre obdobie 2015-2016 v staronovom zložení:
Mgr. Martin Fraňo – predseda komisie cx a zástupca vo výkonnom výbore SZC
Mgr. Ladislav Longauer – člen komisie a traťový komisár
Ing. Marek Varhaňovský – člen komisie zodpovedný za medializáciu