Zákon o registri MNO – nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO do 30.6.2019. Oznámenie týchto údajov je do 30.6.2019 bezplatné, po tomto dátume bude už spoplatnené.

Pre existujúce organizácie nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra.

Ak v registri MNO nebudú do 30.6.2019 doplnené úplné údaje (napr. chýbajúci štatutárny orgán), tak takáto organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane … ) a nakladať s verejným majetkom až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní.

Viac sa dočítate napríklad aj v tomto článku alebo priamo na stránke Ministerstva vnútra SR.