Valné zhromaždenie cyklokrosu

Valné zhromaždenie cyklokrosu sa uskutoční v piatok 3.2.2017 o 17:00 hod (zasadačka v Penzióne Medený Hámor, Medený Hámor 6541/15, 974 01 Banská Bystrica)

Program:

1.-Prezentácia 16,30-17,00 hod.
2.-Otvorenie VZ CX, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií
3.-Správa predsedu a členov komisie CX SZC
4.-Správa trénera RD SR
5.-Diskusia
6.-Návrhy členov komisie CX
7.-Voľby komisie CX
8.-Uznesenia           

Hlasovacie právo má zástupca klubu, registrovaného na SZC, ktorého pretekár sa zúčastnil minimálne na jedných pretekoch SP CX 2016, alebo organizoval preteky SP CX 2016.

Potvrdenie účasti prosím zaslať na e-mail:cx@cyklistikaszc.sk do 1.2.2017. Všetci včas nahlásení delegáti budú mať zabezpečenú večeru.