Zmena programu 3.kola SP RAKOVÁ / Communique

Zmena programu : časy štartov + vyhodnotenie pre UCI C2

Z dôvodu zvýšeného počtu pretekárov bude rozdelená spoločná kategória Mladších žiakov, Žiačiek, Starších žiakov a kadetiek na 2 samostatné štarty. 1. štart kategória Mladších žiakov a Žiačiek, 2.štart kategória Starších žiakov a Kadetiek

09:15 Hobby

10:00 Mladší žiaci, Žiačky

10:30 Starší žiaci, Kadetky

11:15 hod. Masters A + B, Kadeti

12:00 – 13:00 – oficiálny tréning

13:00 Juniori

14:00 Ženy + Juniorky

15:00 Muži

 

ODOVZDÁVANIE CIEN pre UCI C2 preteky

V pretekoch bude pre UCI kategórie – Juniori, Juniorky, Ženy, Muži Elite a U23 uplatnené pravidlo 5.1.054 – po každej UCI kategórií bude nasledovať odovzdávanie cien pre danú kategóriu

JUDr. Jozef Korduliak- riaditeľ pretekov                                                     Durlen Mladen – hlavný rozhodca

_____________________________________________________________________

Communique No 1. :

Change of the timetable: race start times

Because of the higher number of riders, joined category of U13 men, U15 women, U15 men, U17 women will be divided in two starts. 1. Start category U13 men and U15 women, 2.start category U15 men and U17 women. New program with the start times:

09:15 Hobby

10:00 U13 Men, U15 Women

10:30 U15 men, U17 Women

11:15 hod. Masters A + B, U17 Men

12:00 – 13:00 – official training

13:00 Junior Men

14:00 Women Elite

15:00 Men Elite

Winner ceremony for UCI C2 races

For races in UCI categories – Junior Men, Women Elite, Men Elite rule 5.1.054 will be applied. Winner ceremony will be held after each UCI categories race.

JUDr. Jozef Korduliak- race director                                          Durlen Mladen – president of the commissaries´ panel