BIKEPRO Slovenský pohár v cyklokrose klope na dvere, aj organizátori majú vypísanú svoju súťaž

Komisia cx sa rozhodla, že nielen pretekári, ale i organizátori BIKEPRO Slovenského pohára budú mať svoju súťaž podľa jasných pravidiel a kritérií. Budú získavať body v jednotlivých kategóriách podľa hodnotenia rozhodcu, kvality trate, marketingu, počtu divákov, propagácie, medializácie, výšky cien a počtu štartujúcich.  Najlepšieho organizátora s najvyšším počtom bodov ocení komisia cx slávnostne 28.decembra na galavečere Zlatý pedál spolu s najlepším cyklokrosárom sezóny.

1. hodnotenie rozhodcom

 • 5-podmienky pre výkon rozhodcu sú na úrovni pretekov UCI C1
 • 4-podmienky pre výkon rozhodcu sú na nadštandardnej úrovni UCI
 • 3-organizátor pripravil dobré podmienky pre výkon rozhodcu na slovenskej úrovni
 • 2-organizátor pripravil dostačujúce podmienky pre výkon rozhodcu s pripomienkami
 • 1-organizátor pripravil nedostačujúce podmienky pre výkon rozhodcu

2. hodnotenie traťovým komisárom

 • 5-trať spĺňa všetky náležitosti UCI C1- vrátane prechodov, cieľovou železnou konštrukciou, elektronickou časomierou
 • 4-trať spĺňa všetky náležitosti UCI C2- vrátane prechodov cez trať s regulovčíkmi a cieľovou železnou konštrukciou
 • 3-trať spĺňa všetky náležitosti súťažného poriadku SP
 • 2-trať s malými pripomienkami v rámci súťažného poriadku SP
 • 1-trať s veľkými pripomienkami v rámci súťažného poriadku SP

3. hodnotenie marketingovým členom komisie

 • 5-veľký počet divákov (stovky), vynikajúci výkon spíkra, stánky bufetové s občerstvením, sprievodné akcie, koncerty, účasť celebrít pri pretekoch a odovzdávaní cien, akcie pre deti
 • 4-nadpriemerný počet divákov (viditeľne viac ako sto), vynikajúci výkon spíkra, sprievodné akcie-bufet, hudba, akcie pre deti
 • 3-dostatočný počet divákov, dobrý výkon spíkra,
 • 2-málo divákov, resp. slabší výkon spíkra-absencia spíkra, absencia akýchkoľvek sprievodných akcií (bufet, iná akcia priťahujúca ľudí)
 • 1-takmer žiadni diváci, resp. absencia spíkra, absencia čohokoľvek iného mimo pretekov

4. hodnotenie medializácie pretekov predsedom komisie

 • 5-účasť celoslovenských televízií (STV, Joj, Markíza), správy v celonárodných denníkoch,fotoalbumy a fotografie zverejnené ešte v ten den na facebooku a v iných médiách, zaslané rovnako v špičkovej kvalite na zverejnenie na stránke SZC na mail cx@cyklistikaszc.sk okamžie po skončení pretekov
 • 4-účasť regionálnych televízií, správy v regionálnych denníkoch-rozhovory atd., zabezpečenie fotografií z podujatia fotografmi-fanúšikmi na fb a iných internetových stránkach
 • 3-bežná správa typu TASR , v 3h oneskorení odoslaná pre tlačovú zástupkyňu K.Ďurkovú-podklady telefonicky alebo mailom, fotky až v priebehu týždňa z podujatia
 • 2-správa pre K.Ďurkovú – oneskorená niekoľko dní, neskoro dodaných pár fotiek pre fotogalériu SZC
 • 1-takmer žiadna medializácia podujatia

5. ceny-hodnotí komisia CX

 • 5-podstatne zvýšené finančné ceny, veľmi hodnotné vecné ceny
 • 4-mierne zvýšené finančné ceny, hodnotné vecné ceny
 • 3-štandardné finančné ceny podľa súťažného poriadku, vhodné vecné ceny
 • 2-štandardné finančné ceny podľa súťažného poriadku, nevhodné vecné ceny
 • 1-štandardné finančné ceny podľa súťažného poriadku, absolútne nevhodné, nedostatočné a nevyhovujúce vecné ceny, resp. niektorá kat. nevyhodnotená

6. účasť pretekárov

 • celkový počet pretekárov deleno 20, kde počet pretekárov je vo všetkých kategóriách spolu, vrátane náboru, ak je organizovaný

Celkový súčet – súčet všetkých týchto 6 bodov, ktoré budú hodnotiť:
1. hlavný rozhodca
2. L.Longauer
3. M.Varhaňovský
4. M.Fraňo
5. komisia CX ná základe kontroly pri vyhlásení výsledkov
6. jednoznačné číslo